Muzyka Centrum 


Muzyka Centrum powstała w czerwcu 1977 jako stowarzyszenie wykonawców muzyki współczesnej. Muzyka Centrum organizuje koncerty, festiwale, warsztaty, wydaje płyty, realizuje projekty plenerowe i internetowe. Do końca 2023 roku stowarzyszenie zorganizowało 1172 koncertów prezentujących około 800 prawykonań światowych i polskich, także utworów specjalnie jemu dedykowanych. W latach 1991 - 2007 Muzyka Centrum była członkiem Europejskiej Konferencji Promotorów Muzyki Współczesnej. Do najważniejszych międzynarodowych projektów stowarzyszenia należą: 

W ramach stowarzyszenia działa kilka zespołów. Najstarszym z nich jest Muzyka Centrum Ensemble, zespół o zmiennym składzie dostosowanym każdorazowo do wykonywanego programu. MCE występował na wielu festiwalach w kraju i za granicą, był częścią wielu międzynarodowych projektów, m.in: Avantgarde Tirol, Ensemble Spiel, Polska Jesień Kulturalna na Białorusi, Rok Polsko-Niemiecki, Rok Polski i Nadreni Północnej/Westfalii, Festiwal Henryka Mikołaja Góreckiego, Konferencja Cage'a. Muzyka Centrum Ensemble od lat specjalizuje się w nietypowym repertuarze, zawierającym formy otwarte, partytury graficzne, teatr instrumentalny, kompozycje z zastosowaniem najnowszej technologii, projekty audiowizualne i interaktywne z pogranicza muzyki, teatru i sztuki performance. 

W 2005 roku w ramach projektu European Modern Orchestra została założona Orkiestra Muzyki Centrum zrzeszająca solistów stowarzyszenia oraz muzyków młodego pokolenia. 

Muzyka Centrum współpracuje z wieloma organizatorami, zespołami i festiwalami muzyki współczesnej.


kontakt:

Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum"

ul. Starowiślna 3

31-038 Kraków

tel: 0501.042052 tel/fax: 012.2676195

email: muzykacentrum1@wp.pl

NIP 676-17-72-185

KRS: 0000236069

Regon: 000965499

konto: mBank nr. 73114020040000310280728737, VAT 89114020040000320300782568

Zarząd

Marek Chołoniewski - Przewodniczący

Mariusz Czarnecki - Wiceprzewodniczący

Bogusława Hubisz-Sielska - Sekretarz

Adam Radzikowski - Skarbnik