nowościMC2 - Maszyna Czasu Muzyki Centrum

1000 koncertów na 43-lecie / 1000 concerts for 43th anniversary

1. Remiks sieciowy historycznychch koncertów Muzyki Centrum synchronizowany na żywo z występami solistów i zespołów stowarzyszenia na bazie wyselekcjonowanego repertuaru z 43-letniej działalności Muzyki Centrum - www.muzykacentrum.krakow.pl

NetRemix Muzyka Centrum historical concerts mixed with live perforrmances by solists and ensembles with selected repertoire from 43 years of Muzyka Centrum activity

Wieloczęściowy projekt tworzony będzie w formie dwuwarstwowego mappingu czasowego z nałożeniem wybranych fragmentów historycznych wykonań stowarzyszenia z opracowanymi na nowo wybranymi partiami wokalno-instrumentalnymi. Ważną częścią projektu będą wykonania kompozycji Bogusława Schaeffera, ojca duchowego i współzałożyciela Muzyki Centrum.

Complex project arranged from 2-layers time mapping mixing excerpts from historical performances and selection from current reconstructions of vocal-instrumental blocks. Important part of the project is a choice of Bogusław Schaeffer compositions, the spirit and cofounder of the society.

W projekcie występują zespoły związane z historią stowarzyszenia:

Project is arranged by different ensembles integrated with the history of the society:

- Muzyka Centrum Ensemble

- Kwartet Obojowy

- Duet Fortepianowy Grodecki/Herbowski

- Kwartet Olgi Szwajgier

- Europejska Orkiestra Muzyki Nowej

- CH&K&K

- GrupLab

- MaBoSiTaM

2. Wirtualna siedziba stowarzyszenia z wielowymiarową salą koncertową na nieograniczoną ilość miejsc w oparciu o system hubs.mozilla.com / Virtual venue of the society with large open concert hall for unlimited number of seats based on hubs.mozille.com system. 

3. Audiomat MC2 - wydania płytowe projektu w Audiomacie, witrynie płytowej w Bunkier Cafe, także dostępnej online / Audiomat - record company avaiable online.