program

audio
Kazimierz Pyzik - Sonata Zbigniew Indyk - ijo Marcin Krzyżanowski - Obsessiveness Agata Zubel - Obciążenie dopuszczalne Bogusław Schaeffer - Little Cantata Marek Chołoniewski - prawie nic

foto
Galeria Krzysztofory Muzyka Centrum Ensemble Łucja Czarnecka Marek Chołoniewski Mariusz Pędziałek Marcin Krzyżanowski Piotr Grodecki Jan Pilch Kazimierz Pyzik Jan Cielecki, Marek Chołoniewski Piotr Grodecki, Łucja Czarnecka, Marcin Krzyżanowski Mariusz Pędziałek, Jan Cielecki Basia, Joasia, Krysia Miho i Tomek Łucja Czarnecka, Jan Cielecki, Kazimierz Pyzik Muzyka Centrum Ensemble Basia, Joasia, Krysia Pawel Basia, Joasia, Krysia Tomek, Miho i Marcin

film
Kazimierz Pyzik - Vorbereitung Kazimierz Pyzik - Sonata Zbigniew Indyk - ijo Marcin Krzyżanowski - Obsessiveness Agata Zubel - Obciążenie dopuszczalne Bogusław Schaeffer - Little Cantata Marek Chołoniewski - prawie nic Kącik uciech synestezjalnych

powrót/return