Festiwal Audio Art

Festiwal Audio Art odbywa się w formie koncertów, performance i instalacji dźwiękowych. Prezentuje najwybitniejszych twórców i wykonawców sztuki Audio Art z całego świata. Audio Art jest jednym z najbardziej awangardowych kierunków sztuki końca XX wieku. Audio Art to nowa funkcja dźwiêku, będącego materiałem w określonym kontekście przestrzennym i czasowym. Źródłem dźwięku jest przedmiot, obiekt o nowym znaczeniu, będący częścią instalacji dźwiękowej lub nowym instrumentem muzycznym. Audio Art jest połączeniem sztuki wizualnej i dżwiękowej. Audio Art jest sztuką zunifikowaną poprzez jej personalizację - twórca Audio Art jest równocześnie kompozytorem, konstruktorem i wykonawcą. Audio Art jest współczesną odmianą sztuki synkretycznej, łączy elementy różnych dziedzin sztuki w jedną, nierozdzielną całość. W ramach festiwalu odbywaja się także koncerty spoza nurtu Audio Art.

więcej informacji pod adresem www.audio.art.pl

Pomosty/Bridges

Pomosty to długoterminowy projekt wymiany międzynarodowej pomiędzy wieloma ośrodkami artystycznymi na całym świecie. Popularyzuje sztukę współczesną we wszelkich jej przejawach. Projekt odbywa się w formie koncertów, wykładów, seminariów, spotkań, rejestracji, transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych. Adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, do publiczności w różnych przedziałach wiekowych. Projekt realizowany jest w cyklu corocznym i zawiera projekty o określonym profilu tematycznym: Pomosty (2003, 2004), Dni Muzyki Włoskiej i Niemieckiej (2005, 2006), Dni Muzyki Duńskiej (2007), Dni Stockhausena (2008).

więcej informacji pod adresem www.bridges.art.pl