MC2 - Maszyna Czasu Muzyka Centrum Time Machine

1000 koncertów na 43-lecie / 1000 concerts on 43th Anniversary


Wieloczęściowy projekt tworzony w formie dwuwarstwowego mappingu czasowego z nałożeniem wybranych fragmentów historycznych wykonań członków stowarzyszenia. Multipart project based on 2-layers time mapping where selected fragments of historical repertoire is mixed with live performance of members of the society.

1. Remiks sieciowy historycznych koncertów Muzyki Centrum synchronizowany na żywo z występami solistów i zespołów stowarzyszenia na bazie wyselekcjonowanego repertuaru z 43-letniej działalności Muzyki Centrum - Hevre, 19.11.2020. Network Remix of historical concerts by Muzyka centrum synchronised live with soloists and esnembles from the society based on selected repertoire from 43 years of activity of Muzyka Centrum - Hevre, 19.11.2020

2. Wirtualna siedziba stowarzyszenia z wielowymiarową salą koncertową na nieograniczoną ilość miejsc w oparciu o system hubs.mozilla.com. Virtual Venue - unlimited concert hall.

3. Audiomat MC2 - wydania płytowe projektu w witrynie płytowej Audiomat, także dostępnej online. Album release on Audiomat edition.