Muzyka Centrum

pierwszy koncert / the very first concert

13.06.1977. Klub Na Kotłowem w Krakowie

Hans Ulrich Engelmann: Mini-Music To Siegfried Palm na wiolonczelę / for cello

Toru Takemitsu: Vocalism AI na taśmę / for tape

Roman Haubenstock-Ramati: Multiple 5 na obój i kontrabas / for oboe and double-bass

Myriam Marbe: Sonata pentru dua viole na dwie altówki / for two violas


Karlheinz Stockhausen: Studie II na taśmę / for tape

Bogusław Schaeffer: Algorithms dla 7 wykonawców / for seven performers

Marek Chołoniewski - taśma / tape
Marcin Krzyżanowski - wiolonczela / cello
Mariusz Pędziałek - obój, rożek angielski, trabka / oboe, English Horn, trumpet
Kazimierz Pyzik - akordeon, kontrabas / accordion, double-bass
Zdzisław Siadlak - dyrygent / conductor
Ryszard Łukowski - aktor / actor
Marek Wilczyński - instrumenty perkusyjne / percussion instruments
Bogusława Hubisz i Barbara Kaczmarczyk - altówki / violas