Muzyka Centrum - Walne Zebranie/General Assembly - Bunkier Sztuki, April 27 kwietnia 2015

Zarząd/Main Board:
Marek Chołoniewski - Przewodniczący
Mariusz Czarnecki - Wiceprzewodniczący
Bogusława Hubisz-Sielska - Sekretarz
Adam Radzikowski - Skarbnik

Komisja Rewizyjna/Audit Committee:
Mariusz Pędziałek - Przewodniczący
Piotr Grodecki - Wiceprzewodniczący
Kazimierz Pyzik - Sekretarz

Sąd Koleżeński/Court of Arbitration:
Halina Jarczyk
Olga Szwajgier
Stanisław Welanyk
Jan Pilch
Jan Cielecki