16.02.1978. Galeria Krzysztofory

Bogusław Schaeffer: Proietto na obój/rożek angielski i taśmę stereo
Marcin Pędziałek – obój, rożek angielski

Frank Corcoran: Hernia
Kazimierz Pyzik - kontrabas

Krzysztof Penderecki: Psalmus

Magdalena Chrostek - Visus
na 5 wykonawców i taśmę stereo

Bogdan Długosz - synthi-sounds
Tomasz Lida - skrzypce amplifikowane
Roman Opuszyński - organy elektryczne
Mariusz Pędziałek - obój amplifikowany
Jacek Wać - perkusja