13.12. 1977. Galeria Krzysztofory

Andrzej Dobrowolski: Muzyka na taśmę  magnetofonowa i obój solo
Mariusz Pędziałek - obój

Bogdan Długosz: Shift na taśmę

Istvan Lang: Constellation
Kwartet Obojowy:
Mariusz Pędziałek - obój 
Tomasz Lida - skrzypce
Barbara Kaczmarczyk - altówka  Kazimierz Pyzik – wiolonczela

Iannis Xenakis: Diamorphoses 

Piotr Lachert: Des
Barbara Kaczmarczyk
Jolanta Sabuda
Mariusz Pędziałek
Kazimierz Pyzik